STOPNIE, PARAPETY, BLATY FANTASY BLACK: 450,00 PLN / M2