STOPNIE, PARAPETY, BLATY, DASZKI, NAKRYWY FLOWER WHITE G383: 450,00 PLN / M2